ثبت موسسات غیر تجارتی

آگهی دهنده: ثبت شرکت کارا

تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۸ | تاریخ انقضا: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | این آگهی منقضی شده است. گروه و دسته: خدمات مالی اداری , ثبت و رتبه بندی شرکتها | بازدید: ۲۳۳ بار
وبسایت ثبت موسسات غیر تجارتی ادسیما جدید!
ثبت موسسات غیر تجارتی
1-کلیه ی شرکت های تجارتی که در قانون ذکر شده. 2-تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تشکیل شده، پس از ثبت در دفتر مخصوص 3-موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد. ماده ی اول آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی می گوید: «مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ی 584 قانون تجارت کلیه ی تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از اینکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. » و تبصره ی این ماده اضافه می کند که: «تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند.ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود. » موسسات غیر تجارتی موسساتی است که به جهت اموری غیر از تجارت تشکیل می شوند وبه شرطی دارای شخصیت حقوقی خواهند بود که در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری طبق آئین نامه تعیین نموده ثبت شوند.بنابراین قبل از ثبت،این قبیل موسسات دارای رسمیت نخواهند بود و در حقیقت از نظر قانون موجودیت نخواهند داشت. به موجب مقررات قانونی این قبیل موسسات در تهران در اداره ی ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره یا دائره یا شعبه ی ثبتی که موسسه در آنجا واقع شده ثبت می شوند. طبق ماده ی 586 قانون تجارت"موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی توان ثبت کرد". عملیات این قبیل موسسات غیر تجارتی تابع اساسنامه خواهد بود وبه وسیله ی مدیرانی اداره می شود که طبق اساسنامه برای مدتی انتخاب می شوند. تقاضای ثبت مجامع غیر تجارتی بوسیله ی اظهارنامه بعمل می آید که از طرف موسسین تسلیم اداره ی ثبت می شود. اظهارنامه که دارای تاریخ تسلیم و امضا تشکیل دهندگان است متضمن مطالبی است که موضوع یا هدف موسسه،نام،تابعیت،اقامتگاه،دارائی،مراکز شعب و اسامی موسسین را نشان دهد. نمونه اظهارنامه ی ثبت موسسات غیر تجارتی به شرح ذیل است: -نام موسسه -تابعیت -مرکز اصلی(اقامتگاه) -موضوع موسسه http://kararegister.com/ »
موسسات, تجارتی, کلیه, شرکت, قانون, تشکیلات, موسساتی, مقاصد, تجاری, تشکیل,
ثبت موسسات غیر تجارتی - ثبت شرکت کارا ادسیما
اطلاعات بیشتر
آدرس

استان : تهران / شهر : صالح‌آباد
تهران

شماره تماس
شماره همراه
آدرس وبسایت
ندارم
آدرس ایمیل