وبسایت ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها

ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۹/۸ | تاریخ انقضا: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | این وبسایت منقضی شده است و فاقد اعتبار است.

 ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها

به موجب ماده ی 162 قانون تجارت«شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود». این شرکت در حقیقت به منزله ی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است که در آن تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم می باشد. در این قبیل شرکت ها دو نوع شریک وجود دارد:1) شرکاء سهامی 2)شرکاء ضامن شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.در صورت تعدد شریک ضامن ،مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات تضامنی خواهد بود. شرکت مختلط سهامی باید: اولاَ-دارای اسم مخصوص باشد. ثانیاَ-عبارت شرکت مختلط در آن قید شود.قهری است که برای جلوگیری از تشابه اسمی و ظهور معنی و افتراق آن از شرکت مختلط غیر سهامی ذکر کلمه ی سهامی بلامانع است. ثالثاَ-لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن باید در اسم شرکت قید گردد و اگر نام دو یا چند نفر ذکر شود مانعی ندارد. رابعاَ-شرکت الزاماَ باید دو نوع شریک داشته باشد که عبارتند از شرکاء ضامن که ممکن است فقط یک نفر باشد و شرکاء عادی یا سهامی و یا توجه به مسئولیت آن ها غیر ضامن. شرکت مختلط سهامی ،مانند سایر شرکت های تجارتی ،دارای شخصیت حقوقی است.شرکت به عنوان یک شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه ،فقط انسان به عنوان یک شخص حقیقی می تواند دارای آن ها باشد.(مفاد ماده ی 162 قانون تجارت) تشکیل شرکت: با توجه به ماده ی 176 قانون تجارت مقررات مربوط به تشکیل شرکت مختلط سهامی آشکار می گردد.بنابراین برای تشکیل شرکت لازم است که: اولاَ-اساسنامه و یا شرکتنامه حاوی امور اساسی شرکت تهیه شود. ثانیاَ-پرداخت ثلث سرمایه ی نقدی و تعهد دو ثلث بقیه اعلام گردد. ثالثاَ-سهم الشرکه ی غیر نقدی ارزیابی و تحویل شرکت شود. رابعاَ-در تنظیم سهام یا قطعات قیمت حداقل با توجه به سرمایه ی شرکت تعیین گردد. یعنی اگر سرمایه کمتر و یا معادل دویست هزار ریال بود حداقل پنجاه ریال و اگر بیشتر از این مبلغ بود یکصد ریال. خامساَ-تهیه ی رسید سرمایه بنحوی که هست و اعلام آن با تصریح به اینکه سرمایه د ر تحویل شرکت است. سادساَ-تعیین اسامی و مشخصات شرکاء سهامی با مقدار سهام آن ها و شریک یا شرکاء ضامن با میزان سهم الشرکه مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی: -یک نسخه مصدق از شرکت نامه -یک نسخه مصدق از اساسنامه -اسامی مدیر یا مدیران شرکت -نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه -سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41 و 44 -نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی هر شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی است که مرکب از کلیه ی سهامداران شرکت بوده و با رعایت مقررات مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی تشکیل می شود. در حقیقت هر شرکت مختلط مانند شرکت سهامی عام دارای سه نوع مجمع عمومی می باشد که عبارتند از: 1-مجمع عمومی موسس2-مجمع عمومی عادی3-مجمع عمومی فوق العاده شرکت مختلط سهامی گرچه دارای مجمع عمومی است ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهند داشت.بلکه «مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است »علت آن هم این است که قاعدتاَ شرکاء ضامن که مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند از لحاظ مسئولیت ضمانتی خودشان در عمل بیشتر احتیاط خواهند نمود. ثبت شرکت فکر برتر آماده ی پاسخگویی کلیه ی سوالات شما در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند است. شما همواره می توانید در صورت وجود هرگونه ابهامی سوالات خود را با ما در میان بگذارید. ما همواره در کنار شما هستیم.. http://companyregister.ir/ »

موجب ماده 162 قانون تجارت«شرکت مختلط سهامی شرکتی تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء چند شریک ضامن تشکیل شود». این شرکت حقیقت منزله ترکیبی تضامنی آن تعدادی دارای سهم باشد. قبیل ها دو نوع وجود دارد:1) 2)شرکاء کسانی سرمایه صورت سهام متساوی القیمه درآمده مسئولیت میزان همان دارند. کسی درنیامده مسئول کلیه قروضی ممکن علاوه بر دارائی پیدا شود.در تعدد ،مسئولیت مقابل طلبکاران روابط یکدیگر تابع مقررات بود. باید: اولاَ-دارای ثانیاَ-عبارت قید شود.قهری جلوگیری تشابه اسمی ظهور معنی افتراق غیر ذکر کلمه بلامانع است. ثالثاَ-لااقل یکی باید گردد نام نفر مانعی ندارد. رابعاَ-شرکت الزاماَ داشته عبارتند فقط عادی توجه ضامن. ،مانند سایر های تجارتی ،دارای شخصیت حقوقی است.شرکت عنوان شخص تواند حقوق تکالیفی افراد قایل است.مگر بالطبیعه ،فقط انسان حقیقی باشد.(مفاد تجارت) شرکت: 176 تجارت مربوط آشکار گردد.بنابراین لازم که: اولاَ-اساسنامه شرکتنامه حاوی امور اساسی تهیه شود. ثانیاَ-پرداخت ثلث نقدی تعهد بقیه اعلام گردد. ثالثاَ-سهم الشرکه ارزیابی تحویل رابعاَ-در تنظیم قطعات قیمت حداقل تعیین یعنی کمتر معادل دویست هزار ریال پنجاه بیشتر مبلغ یکصد ریال. خامساَ-تهیه رسید بنحوی تصریح اینکه سادساَ-تعیین اسامی مشخصات مقدار مدارک ثبت سهامی: -یک نسخه مصدق نامه اساسنامه -اسامی مدیر مدیران -نوشته امضای ،حاکی پرداخت واقعی لااقل -سوابق تصمیمات مجمع عمومی موارد مذکور مواد 40،41 44 شرکت،حاکی شرکای تسلیم حصه مرکب سهامداران رعایت مانند عام سه نوع مجمع از: 1-مجمع موسس2-مجمع عادی3-مجمع فوق العاده گرچه حق انتخاب نخواهند داشت.بلکه «مدیریت »علت هم قاعدتاَ تعهدات اضافه لحاظ ضمانتی خودشان عمل احتیاط نمود. فکر برتر آماده پاسخگویی کلیه ی سوالات شما زمینه ثبتی نظیر برند همواره توانید هرگونه ابهامی سوالات خود ما میان بگذارید. کنار هستیم.. http://companyregister.ir/

آدرس: تهران ، اندیشه ، تهران

شماره تماس: ، 42143-021

مشاهده آگهی

کلیدواژه ها:

موجب , ماده , 162 , قانون , تجارت , 171 , شرکت , مختلط , سهامی , شرکتی , تحت , اسم , مخصوص , بین , یک , عده , شرکاء , چند , شریک , ضامن , تشکیل , 187 , این , حقیقت , منزله , ترکیبی , تضامنی , آن , تعدادی , دارای , سهم , قبیل , ها , دو , نوع , وجود , کسانی , سرمایه , صورت , سهام , متساوی , القیمه , درآمده , مسئولیت , میزان , همان , کسی , درنیامده , مسئول , کلیه , قروضی , ممکن , علاوه , بر , دارائی , پیدا , تعدد , مقابل , طلبکاران , روابط , یکدیگر , تابع , مقررات , باید , اولاَ , ثانیاَ , عبارت , قید , قهری , جلوگیری , تشابه , اسمی , ظهور , معنی , افتراق , غیر , ذکر , کلمه , بلامانع , ثالثاَ , لااقل , یکی , گردد , نام , نفر , مانعی , رابعاَ , الزاماَ , داشته , عبارتند , فقط , عادی , توجه , مانند , سایر , های , تجارتی , شخصیت , حقوقی , عنوان , شخص , تواند , حقوق , تکالیفی , افراد , قایل , مگر , بالطبیعه , انسان , حقیقی , مفاد , 176 , مربوط , آشکار , بنابراین , لازم , اساسنامه , شرکتنامه , حاوی , امور , اساسی , تهیه , پرداخت , ثلث , نقدی , تعهد , بقیه , اعلام , الشرکه , ارزیابی , تحویل , تنظیم , قطعات , قیمت , حداقل , تعیین , یعنی , کمتر , معادل , دویست , هزار , ریال , پنجاه , بیشتر , مبلغ , یکصد , خامساَ , رسید , بنحوی , تصریح , اینکه , سادساَ , اسامی , مشخصات , مقدار , مدارک , ثبت , نسخه , مصدق , نامه , مدیر , مدیران , نوشته , امضای , حاکی , واقعی , سوابق , تصمیمات , مجمع , عمومی , موارد , مذکور , مواد , 40 , 41 , 44 , شرکای , تسلیم , حصه , مرکب , سهامداران , رعایت , عام , سه , nbsp , موسس2 , عادی3 , فوق , العاده , گرچه , حق , انتخاب , نخواهند , داشت , بلکه , مدیریت , علت , هم , قاعدتاَ , تعهدات , اضافه , لحاظ , ضمانتی , خودشان , عمل , احتیاط , نمود , فکر , برتر , آماده , پاسخگویی , سوالات , زمینه , ثبتی , نظیر , برند , همواره , توانید , هرگونه , ابهامی , خود , ما , میان , بگذارید , کنار , هستیم , http , companyregister , ir ,

این آگهی در وبسایت خود هیچ پستی ارسال نکرده است.

پرچم ایران 16 تمامي كالاها و خدمات اين وبسایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. پرچم ایران 16

درج آگهي در سايت ادسیما رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد.
با توجه به تعداد زياد آگهي در ادسیما، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد.