وبسایت ترتیب ثبت شرکت ها ی خارجی

ترتیب ثبت شرکت ها ی خارجی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۹/۸ | تاریخ انقضا: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | این وبسایت منقضی شده است و فاقد اعتبار است.

 ترتیب ثبت شرکت ها ی خارجی

ترتیب ثبت شرکت های خارجی برابر آئین نامه: در مورد ثبت شرکت های خارجی برابر قانون مصوب سال 1310 شمسی بطور کلی نکاتی بیان شد ولی چون آئین نامه مربوطه بطور دقیق تر به نحوه ی ثبت و جزئیات آن پرداخته است لذا به توضیح برخی از موارد آن می پردازیم. ماده 4:آئین نامه مزبور درباره ی ثبت شرکت های خارجی چنین می گوید: اظهارنامه ی ثبت هر شرکت خارجی یا شعب آن بوسیله شخصی که از طرف شرکت حق امضا در ایران دارد و یا توسط کسی که از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد ارائه و تسلیم خواهد شد و برای ثبت هر شرکت خارجی تقدیم اساسنامه ی ذیل ضروری است. 1-اظهارنامه ی ثبت 2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت 3- یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده ی شرکت در ایران و در صورتیکه شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد.یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی هر یک از آن ها. 4-هرگاه تشکیل شرکت خارجی در ایران بموجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده باشد علاوه بر مدارک فوق رونوشت امتیازنامه که به تایید وزارت امور خارجه نیز رسیده باشد باید پیوست شده باشد. شرایط اظهارنامه و نکاتی که باید در آن درج گردد: از جمله شرایط اظهارنامه ی ثبت خارجی این است که به فارسی نوشته شده و نکات ذیل در آن درج گردیده باشد: 1-نام کامل شرکت 2-نوع شرکت اعم از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره 3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن 4-تابعیت شرکت 5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا 6-آخرین بیلان شرکت مشروط بر اینکه اساسنامه و قوانین و مقررات کشور اصلی شرکت انتشار بیلان را تعیین کرده باشد. 7-نام مرجع ثبت و تاریخ ثبت شرکت در کشور اصلی 8-نوع فعالیت شرکت که از نوع صنعتی تجاری مالی است. 9-ذکر تایید شعب آن در سایر نقاط ایران 10-تعیین نماینده یا نمایندگان عمده شرکت در ایران 11-اسم و نشانی صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم ایران بوده و برای دریافت کلیه ی اطلاعات شرکت صلاحیت دارند. 12-تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را با توجه به بند 6 به دایره ی ثبت شرکت ها بدهند. 13-امضاء کسانی که حق امضاء دارند به تایید قنسول آن کشور در ایران و یا قنسول ایران رسیده باشد. برابر قانون ثبت شرکت ها کسانیکه بعنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی اقدام کرده و قبل از انقضاء موعد تعیین شده درباره ی ثبت آن ها اقدام ننموده باشند به تقاضای دادستان و به حکم محکمه ی ابتدایی تهران،به جزای نقدی از 500 الی هزار تومان محکوم خواهند شد.علاوه بر مجازات نقدی پس از صدور حکم برای هر روز تاخیر به پنج الی پنجاه تومان جریمه نیز محکوم خواهند شد. هرگاه حکم قطعی شده و تا سه ماه از تاریخ ابلاغ همچنان تخلف ادامه یابد دولت باید از ادامه ی عملیات نماینده یا مدیر شرکت متخلف جلوگیری نماید. قابل ذکر است یک شرکت خارجی که در یک کشور خارجی به ثبت رسیده،می تواند در ایران دارای شعبه باشد. برای ثبت بایستی مدارک زیر را به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه دهد.(ماده 4 قانون ثبت شرکت ها) نسخه ی مصدق تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا هیئت مدیره و در صورت تفویض اختیار به هیئت مدیره در مورد تاسیس شعبه در اساسنامه مبنی بر تاسیس شعبه در تهران داشتن قرارداد با یکی از وزارتخانه یا نهادهای انقلابی و یا اجازه از یکی از وزارتخانه ها. نسخه ی مصدق اساسنامه ی شرکت نسخه ی مصدق اظهارنامه ی شرکت وکالتنامه ی مبنی بر تعیین نماینده عمده و اختیارات تفویض شده به آن. کلیه ی مدارک بایستی به زبان فارسی ترجمه شده باشد و به تایید رسمی مترجمان وزارت دادگستری رسیده باشد مدارک فوق وسیله رئیس اداره به کارشناسان ارجاع می شود کارشناس پس از بررسی کامل جهت پرداخت هزینه حق الثبت به حسابداری ارسال می دارد و حسابداری طبق قانون هزینه مربوط را اخذ می نماید،سپس کارشناسان دستور ثبت آن را صادر می نماید. پس از ثبت و تهیه شدن آگهی های تاسیس شعبه به امضای رئیس اداره رسیده و پس از اخذ هزینه مربوطه به روزنامه های کثیرالانتشار ارسال و یک نسخه آگهی تاسیس جهت درج در روزنامه رسمی به ذینفع داده می شود. ثبت شرکت فکر برتر با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب در زمینه های حقوقی و ثبتی آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما در زمینه ی ثبت شرکت و ثبت برند می باشد. شما همواره می توانید سوالات خود را با ما در میان بگذارید. http://companyregister.ir/ »

ثبت شرکت <d

آدرس: تهران ، قرچک ، تهران

شماره تماس: ، 42143-021

مشاهده آگهی

کلیدواژه ها:

ترتیب , ثبت , شرکت , های , خارجی , برابر , آئین , نامه , مورد , قانون , مصوب , سال , 1310 , شمسی , nbsp , بطور , کلی , نکاتی , بیان , مربوطه , دقیق , تر , نحوه , جزئیات , آن , پرداخته , لذا , توضیح , برخی , موارد , پردازیم , ماده , مزبور , درباره , چنین , گوید , اظهارنامه , شعب , بوسیله , شخصی , طرف , حق , امضا , ایران , توسط , کسی , شخص , این , تقاضا , وکالت , تسلیم , تقدیم , اساسنامه , ذیل , ضروری , یک , نسخه , مصدق , اختیارنامه , نماینده , عمده , صورتیکه , چند , مستقل , داشته , ها , هرگاه , تشکیل , بموجب , امتیازنامه , صحیح , منظمی , مقرر , گردیده , علاوه , بر , مدارک , فوق , رونوشت , تایید , وزارت , امور , خارجه , نیز , رسیده , باید , پیوست , شرایط , درج , گردد , جمله , فارسی , نوشته , نکات , نام , کامل , نوع , اعم , سهامی , ضمانتی , مختلط , غیره , مرکز , اصلی , تابعیت , مقدار , سرمایه , تاریخ , آخرین , بیلان , مشروط , اینکه , قوانین , مقررات , کشور , انتشار , تعیین , کرده , مرجع , فعالیت , صنعتی , تجاری , مالی , ذکر , سایر , 10 , نمایندگان , 11 , اسم , نشانی , اشخاصی , مقیم , دریافت , کلیه , اطلاعات , صلاحیت , 12 , تعهد , همه , ساله , توجه , بند , دایره , بدهند , 13 , امضاء , کسانی , قنسول , کسانیکه , بعنوان , نمایندگی , مدیریت , شعبه , تجارتی , اقدام , انقضاء , موعد , ننموده , باشند , تقاضای , دادستان , حکم , محکمه , ابتدایی , تهران , جزای , نقدی , 500 , الی , هزار , تومان , محکوم , مجازات , صدور , روز , تاخیر , پنج , پنجاه , جریمه , قطعی , سه , ماه , ابلاغ , همچنان , تخلف , ادامه , یابد , دولت , عملیات , مدیر , متخلف , جلوگیری , نماید , قابل , تواند , دارای , بایستی , زیر , اداره , دهد , تصویب , مجمع , عمومی , العاده , هیئت , مدیره , صورت , تفویض , اختیار , تاسیس , مبنی , داشتن , قرارداد , یکی , وزارتخانه , نهادهای , انقلابی , اجازه , وکالتنامه , اختیارات , زبان , ترجمه , رسمی , مترجمان , دادگستری , وسیله , رئیس , کارشناسان , ارجاع , کارشناس , بررسی , جهت , پرداخت , هزینه , الثبت , حسابداری , ارسال , طبق , مربوط , اخذ , دستور , صادر , تهیه , شدن , آگهی , امضای , روزنامه , کثیرالانتشار , ذینفع , داده , فکر , برتر , بهره , گیری , متخصص , مجرب , زمینه , حقوقی , ثبتی , آماده , پاسخگویی , سوالات , برند , همواره , توانید , خود , ما , میان , بگذارید , http , companyregister , ir ,

این آگهی در وبسایت خود هیچ پستی ارسال نکرده است.

پرچم ایران 16 تمامي كالاها و خدمات اين وبسایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. پرچم ایران 16

درج آگهي در سايت ادسیما رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد.
با توجه به تعداد زياد آگهي در ادسیما، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد.