وبسایت شرایط تاسیس و ثبت شرکت دارویی

شرایط تاسیس و ثبت شرکت دارویی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۹/۸ | تاریخ انقضا: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | این وبسایت منقضی شده است و فاقد اعتبار است.

 شرایط تاسیس و ثبت شرکت دارویی

شرایط تأسیس شرکت دارویی: به موجب قانون هر شخص حقوقی که در اساسنامه ی آن، موضوع توزیع دارو قید شده باشد می تواند بر اساس ضوابط درخواست تأسیس شرکت پخش سراسری یا شرکت پخش استانی نماید. تعداد شرکتهای پخش سراسری با توجه به گردش مالی و حجم بازار دارویی کشور هر 5 سال یکبار به تشخیص کمیسیون قانونی مرکز تعیین می گردد. مدیر عامل شرکت می بایست همزمان با درخواست تأسیس شرکت پخش مدارک و مستندات زیر را طبق ضوابط ارایه دهد. صرفا به درخواست متقاضی که مدارک کامل مورد نیاز را ارایه نموده باشد، ترتیب اثر داده خواهد شد. ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای پخش دارویی: بعد از ارایه ی مدارک لازم و تأیید کمیسیون قانونی، موافقت اصولی تأسیس شرکت پخش سراسری یا استانی دارو صادر می گردد و با احراز شرایط مندرج در آیین نامه و تأیید مجدد موضوع در کمیسیون، مجوز فعالیت بصورت یکساله صادر می شود. و در صورت تداوم شرایط، مجوز اولیه به مدت 2 سال دیگر تمدید می شود و چنانچه روند مطلوب عملکرد شرکت بعد از پایان سال سوم محرز گردد، پروانه تأسیس شرکت صادر می شود.عدم تداوم شرایط و امکانات مندرج در این آیین نامه سبب لغو مجوز فعالیت شرکت پخش توسط کمیسیون قانونی خواهد شد. صدور موافقت اصولی، مجوز فعالیت و پروانه ی تأسیس و مسؤل فنی شرکت پخش بر اساس ضوابط پس از احراز وجود امکانات شرایط و الزامات، با تصویب کمیسیون قانونی انجام می گیرد. اعتبار این موافقت اصولی اولیه 6 ماه است که متقاضی مکلف است در این مدت نسبت به معرفی امکانات و شرایط لازم برای صدور مجوز فعالیت اقدام نماید. در غیر اینصورت موافقت اصولی لغو می گردد. کلیه ی مراحل صدور موافقت اصولی، صدور تمدید مجوز و پروانه تأسیس و تأیید شعب و ... توسط کمیسیون قانونی ماده 2 معاونت غذا و دارو ی وزارت بهداشت انجام خواهد شد. مدارک مورد نیاز برای اخذ موافقت اصولی تأسیس شرکت پخش دارو _ درخواست کتبی اخذ موافقت اصولی شرکت پخش سراسری/استانی دارو. _ تصویر اساسنامه شرکت با موضوع فعالیت در خصوص توزیع دارو. _ تصویر آگهی روزنامه رسمی تأسیس شرکت و تغییرات آن. _ گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل. _ نداشتن سابقه ی سوء فعالیت در امور دارویی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. _ فرم تکمیل شده تعهدنامه شرکت. _ معرفی نامه کتبی معاونت غذا و داروی دانشگاه مربوطه. در رابطه با شرکتهای پخش سراسری و استانی همانگونه که اشاره شد با توجه به گردش مالی و حجم بازار دارویی کشور هر 5 سال یک بار به تشخیص کمیسیون قانونی مرکز تعیین می گردد. این شرکت ها صرفاَ مجاز به توزیع داروهایی هستن که مجوز ورود به بازار را از اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دریافت کرده باشند. برای صدور پروانه تأسیس شرکت پخش سراسری/ استانی، رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه، تداوم شرایط مطلوب توزیع به همراه درخواست مدیر عامل شرکت و ارایه فیش بانکی، واریز مبالغ اعلام شده از طرف وزارت بهداشت، درمانی و آموزشی پزشکی الزامیست. شرایط لازم برای کلیه اعضای هیأت مدیره شرکت و مدیر عامل: http://kararegister.com/ »

شرایط تأسیس شرکت دارویی: موجب قانون شخص حقوقی اساسنامه آن، موضوع توزیع دارو قید تواند بر اساس ضوابط درخواست پخش سراسری استانی نماید. تعداد شرکتهای توجه گردش مالی حجم بازار دارویی کشور سال یکبار تشخیص کمیسیون قانونی مرکز تعیین گردد. مدیر عامل بایست همزمان مدارک مستندات زیر طبق ارایه دهد. صرفا متقاضی کامل مورد نیاز نموده باشد، ترتیب اثر داده شد. فعالیت بعد لازم تأیید قانونی، موافقت اصولی صادر گردد احراز مندرج آیین نامه مجدد کمیسیون، مجوز بصورت یکساله شود. صورت تداوم شرایط، اولیه دیگر تمدید چنانچه روند مطلوب عملکرد پایان سوم محرز گردد، پروانه شود.عدم امکانات این سبب لغو توسط صدور اصولی، مسؤل فنی وجود الزامات، تصویب انجام گیرد. اعتبار ماه مکلف نسبت معرفی اقدام غیر اینصورت کلیه مراحل شعب ماده معاونت غذا ی وزارت بهداشت اخذ کتبی سراسری/استانی دارو. تصویر خصوص آگهی روزنامه رسمی تغییرات آن. گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیأت مدیره عامل. نداشتن سابقه امور دارویی، وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی. فرم تکمیل تعهدنامه شرکت. داروی دانشگاه مربوطه. رابطه همانگونه اشاره یک بار ها صرفاَ مجاز داروهایی هستن ورود اداره کل نظارت مواد مخدر دریافت کرده باشند. سراسری/ استانی، رعایت نامه، همراه فیش بانکی، واریز مبالغ اعلام طرف درمانی آموزشی پزشکی الزامیست. عامل: http://kararegister.com/

آدرس: البرز ، شوش ، تهران

شماره تماس: ، 88880006

مشاهده آگهی

کلیدواژه ها:

شرایط , تأسیس , شرکت , دارویی , موجب , قانون , شخص , حقوقی , اساسنامه , آن , موضوع , توزیع , دارو , قید , تواند , بر , اساس , ضوابط , درخواست , پخش , سراسری , استانی , نماید , تعداد , شرکتهای , توجه , گردش , مالی , حجم , بازار , کشور , سال , یکبار , تشخیص , کمیسیون , قانونی , مرکز , تعیین , گردد , مدیر , عامل , بایست , همزمان , مدارک , مستندات , زیر , طبق , ارایه , دهد , صرفا , متقاضی , کامل , مورد , نیاز , نموده , ترتیب , اثر , داده , فعالیت , بعد , لازم , تأیید , موافقت , اصولی , صادر , احراز , مندرج , آیین , نامه , مجدد , مجوز , بصورت , یکساله , صورت , تداوم , اولیه , دیگر , تمدید , چنانچه , روند , مطلوب , عملکرد , پایان , سوم , محرز , پروانه , عدم , امکانات , این , سبب , لغو , توسط , صدور , مسؤل , فنی , وجود , الزامات , تصویب , انجام , گیرد , اعتبار , ماه , مکلف , نسبت , معرفی , اقدام , غیر , اینصورت , کلیه , مراحل , شعب , ماده , معاونت , غذا , nbsp , وزارت , بهداشت , اخذ , کتبی , تصویر , خصوص , آگهی , روزنامه , رسمی , تغییرات , گواهی , سوء , پیشینه , اعضای , هیأت , مدیره , نداشتن , سابقه , امور , درمان , آموزش , پزشکی , فرم , تکمیل , تعهدنامه , داروی , دانشگاه , مربوطه , رابطه , همانگونه , اشاره , یک , بار , ها , صرفاَ , مجاز , داروهایی , هستن , ورود , اداره , کل , نظارت , مواد , مخدر , دریافت , کرده , باشند , رعایت , همراه , فیش , بانکی , واریز , مبالغ , اعلام , طرف , درمانی , آموزشی , الزامیست , http , kararegister , com ,

این آگهی در وبسایت خود هیچ پستی ارسال نکرده است.

پرچم ایران 16 تمامي كالاها و خدمات اين وبسایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. پرچم ایران 16

درج آگهي در سايت ادسیما رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد.
با توجه به تعداد زياد آگهي در ادسیما، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد.