وبسایت موضوعات نیازمند اخذ مجوز در ثبت شرکت

موضوعات نیازمند اخذ مجوز در ثبت شرکت

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۹/۸ | تاریخ انقضا: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | این وبسایت منقضی شده است و فاقد اعتبار است.

 موضوعات نیازمند اخذ مجوز در ثبت شرکت

اداره کل محترم ثبت اسناد واملاک استان ...................... موضوع: ممنوعیت بکارگیری اسامی بیگانه و ارسال فایل سوابق فرهنگستان زبان و ادب فارسی سلام علیکم   با احترام ، با عنایت به بررسی های بعمل آمده توسط اداره نظارت بر امور ثبت شرکت ها و موسسات    غیرتجاری و گزارشات ادارات کل استانی از سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در خصوص تعیین نام های اشخاص حقوقی در سامانه جامع ثبت شرکت ها به استحضار می رساند :   بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 14/9/1375 و   آیین نامه اجرایی آن مصوب 19/2/1378 تعیین وتایید اسامی و اصطلاحات بیگانه در عنوان نام شرکت یا موسسه ممنوع می باشد . از طرفی استفاده از کلمات لاتین مصطلح که جنبه بین المللی پیدا نموده و فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادلی برای آنها تخصیص نداده است ، مانند پلیمر، نانو، وب، نت، الکترونیک و غیره با ترکیب کلمات فارسی و تحت رسم الخط فارسی پس از تایید از مرجع فرهنگستان زبان و ادب فارسی مجاز می باشد .   لذا چنانچه در خصوص فارسی یا بومی بودن یک نام میان متقاضی و مرجع تعیین نام اختلاف نظرحاصل شود، مرجع تشخیص ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی خواهد بود که در این خصوص می بایستی در صورت عدم تشخیص وابهام نام شرکت ها و موسسات غیر تجاری مراتب از فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعلام گردد . در ادامه با عنایت به سوابق موجود در اداره تعیین نام اشخاص حقوقی مستقر در این اداره کل ، فایل اکسل برخی از اسامی تایید و یا رد شده توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی جهت رعایت و تطبیق موارد فوق ارسال می گردد . بدیهی است با عنایت به اینکه امور تعیین نام اشخاص حقوقی از طریق سامانه جامع به مراکز استان ها محول گردیده است مسئولیت هر گونه عدم رعایت قوانین و مقررات بر عهده آن اداره کل محترم می باشد . مرتضی ادب مدیرکل ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اداره کل محترم ثبت اسناد واملاک استان ................                                      133680/93 24/8/93 سلام علیکم   با احترام ، پیرو نامه شماره 19513/92 مورخ 08/02/1392 در خصوص بررسی مستندات و الزامات قانونی مبنی بر اخذ مجوز موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری) در جهت بهبود فضای کسب و کار و مفاد ماده (7) اصلاحی اجرای تکالیف اصل 44 قانون اساسی و ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر مقررات زدایی و توسعه اقتصادی به استحضار می رساند :   بر طبق قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 01/4/1393 : (ماده 7 ـ به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود. تبصره 3 ـ کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.این هیأت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام الاختیار رییس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور، و حسب مورد نماینده دستگاه ذی ربط تشکیل می شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و درکمترین زمان صورت پذیرد. مصوبه هیأت مذکور پس از تأیید وزیر اموراقتصادی ودارایی لازم الاجراء می باشد. در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه

اداره کل محترم ثبت اسناد واملاک استان ...................... موضوع: ممنوعیت بکارگیری اسامی بیگانه ارسال فایل سوابق فرهنگستان زبان ادب فارسی سلام علیکم   احترام عنایت بررسی های بعمل آمده توسط نظارت بر امور شرکت ها موسسات    غیرتجاری گزارشات ادارات کل استانی سامانه جامع موسسات غیر تجاری خصوص تعیین نام اشخاص حقوقی استحضار رساند اساس قانون کارگیری اسامی، عناوین اصطلاحات مصوب 14/9/1375 و   آیین نامه اجرایی آن 19/2/1378 وتایید عنوان موسسه ممنوع . از طرفی استفاده کلمات لاتین مصطلح جنبه بین المللی پیدا نموده معادلی تخصیص نداده مانند پلیمر، نانو، وب، نت، الکترونیک غیره ترکیب تحت رسم الخط تایید مرجع مجاز لذا چنانچه بومی بودن یک میان متقاضی اختلاف نظرحاصل شود، تشخیص این بایستی صورت عدم وابهام مراتب استعلام گردد ادامه موجود مستقر اکسل برخی رد جهت رعایت تطبیق موارد فوق بدیهی اینکه طریق مراکز محول گردیده است مسئولیت گونه قوانین مقررات عهده محترم مرتضی مدیرکل شرکتها وموسسات محترم ثبت ................                                      133680/93 24/8/93 پیرو شماره 19513/92 مورخ 08/02/1392 خصوص بررسی مستندات الزامات قانونی مبنی اخذ مجوز موضوعات فعالیت (شرکت غیرتجاری) بهبود فضای کسب کار مفاد ماده (7) اصلاحی اجرای تکالیف اصل 44 اساسی 62 برنامه پنجم توسعه زدایی اقتصادی طبق اصلاح مواد (1)، (6) سیاست کلی چهل چهارم (44) 01/4/1393 (ماده منظور تسهیل سرمایه گذاری ایران، مراجع صدور مجوزهای موظفند شرایط فرآیند تمدید نحوی ساده مدارک مصرح پایگاه اطلاع رسانی کار، بتواند حداقل زمان ممکن، موردنظر خود دریافت کند. سقف زمانی «هیأت کار» مذکور اعلام شود. تبصره کلیه مراجعی صادر نوع، صدور، لغو مجوزهایی همراه مبانی مربوطه ظرف ماه ابلاغ قانون، تهیه کار»، وزارت دارایی کنند.این هیأت ریاست وزیر حضور نماینده تام الاختیار دادستان کشور، رییس سازمان بازرسی دو مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن کشاورزی تعاون مرکزی جمهوری اسلامی اصناف حسب مورد دستگاه ذی ربط تشکیل موظف حداکثر سه مراحل کشور ایران هزینه تقلیل دهد مراحل، غیرحضوری درکمترین زمان صورت پذیرد. مصوبه تأیید اموراقتصادی ودارایی لازم الاجراء باشد. صورتی تحقق اهداف قوانین، مقررات، بخشنامه

آدرس: تهران ، آبعلی ، تهران

شماره تماس: ، 021-42143

مشاهده آگهی

کلیدواژه ها:

اداره , کل , nbsp , محترم , ثبت , اسناد , واملاک , استان , موضوع , ممنوعیت , بکارگیری , اسامی , بیگانه , ارسال , فایل , سوابق , فرهنگستان , زبان , ادب , فارسی , سلام , علیکم , احترام , عنایت , بررسی , های , بعمل , آمده , توسط , نظارت , بر , امور , شرکت , ها , موسسات , غیرتجاری , گزارشات , ادارات , استانی , سامانه , جامع , غیر , تجاری , خصوص , تعیین , نام , اشخاص , حقوقی , استحضار , رساند , اساس , قانون , کارگیری , عناوین , اصطلاحات , مصوب , 14 , 1375 , آیین , نامه , اجرایی , آن , 19 , 1378 , وتایید , عنوان , موسسه , ممنوع , طرفی , استفاده , کلمات , لاتین , مصطلح , جنبه , بین , المللی , پیدا , نموده , معادلی , تخصیص , نداده , مانند , پلیمر , نانو , وب , نت , الکترونیک , غیره , ترکیب , تحت , رسم , الخط , تایید , مرجع , مجاز , لذا , چنانچه , بومی , بودن , یک , میان , متقاضی , اختلاف , نظرحاصل , تشخیص , این , بایستی , صورت , عدم , وابهام , مراتب , استعلام , گردد , ادامه , موجود , مستقر , اکسل , برخی , رد , جهت , رعایت , تطبیق , موارد , فوق , بدیهی , اینکه , طریق , مراکز , محول , گردیده , مسئولیت , گونه , قوانین , مقررات , عهده , مرتضی , مدیرکل , شرکتها , وموسسات , 133680 , 93 , 24 , پیرو , شماره , 19513 , 92 , مورخ , 08 , 02 , 1392 , مستندات , الزامات , قانونی , مبنی , اخذ , مجوز , موضوعات , فعالیت , بهبود , فضای , کسب , کار , مفاد , ماده , اصلاحی , اجرای , تکالیف , اصل , 44 , اساسی , 62 , برنامه , پنجم , توسعه , زدایی , اقتصادی , طبق , اصلاح , مواد , سیاست , کلی , چهل , چهارم , 01 , 1393 , منظور , تسهیل , سرمایه , گذاری , ایران , مراجع , صدور , مجوزهای , موظفند , شرایط , فرآیند , تمدید , نحوی , ساده , مدارک , مصرح , پایگاه , اطلاع , رسانی , بتواند , حداقل , زمان , ممکن , موردنظر , خود , دریافت , کند , سقف , زمانی , 171 , هیأت , 187 , مذکور , اعلام , تبصره , کلیه , مراجعی , صادر , نوع , لغو , مجوزهایی , همراه , مبانی , مربوطه , ظرف , ماه , ابلاغ , تهیه , وزارت , دارایی , ریاست , وزیر , حضور , نماینده , تام , الاختیار , دادستان , کشور , رییس , سازمان , بازرسی , دو , مجلس , شورای , اسلامی , اتاق , بازرگانی , صنایع , معادن , کشاورزی , تعاون , مرکزی , جمهوری , اصناف , حسب , مورد , دستگاه , ذی , ربط , تشکیل , موظف , حداکثر , سه , مراحل , هزینه , تقلیل , دهد , غیرحضوری , درکمترین , پذیرد , مصوبه , تأیید , اموراقتصادی , ودارایی , لازم , الاجراء , صورتی , تحقق , اهداف , بخشنامه ,

این آگهی در وبسایت خود هیچ پستی ارسال نکرده است.

پرچم ایران 16 تمامي كالاها و خدمات اين وبسایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. پرچم ایران 16

درج آگهي در سايت ادسیما رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد.
با توجه به تعداد زياد آگهي در ادسیما، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد.