وبسایت مراحل ثبت شرکت عبارت است از

مراحل ثبت شرکت عبارت است از

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۹/۸ | تاریخ انقضا: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | این وبسایت منقضی شده است و فاقد اعتبار است.

 مراحل ثبت شرکت عبارت است از

1-مدارک فوق را فراهم کنید. 2-به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://www.sherkat.ssaa.ir مراجعه نموده و اطلاعات خواسته شده نظیر نوع شرکت،سرمایه ی شرکت و اعضای شرکت را تکمیل کنید. 3-با درج اطلاعات،5 نام را برای شرکت به ترتیب اولویت انتخاب نمایید. نام های انتخابی باید دارای شرایط ذیل باشد: الف)دارای معنا و مفهوم باشد.ب)با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد.ج)سابقه ثبت نداشته باشد. 4.سپس کارشناس حقوقی به ترتیب اولویت شما با یکی از نام ها موافقت خواهد نمود و به بررسی سایر اطلاعات درج شده در سامانه می پردازد.چنانچه اطلاعات دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص ، آن را تاًیید می کند. 5. پس از پذیرش اینترنتی، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید. 6.با تکمیل فرم ها و ارسال آن به اداره ی ثبت شرکت ها اگر صورتجلسه ی شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید رفع نقص نمایید و در حالتی دیگر حتی ممکن است صورتجلسه ی شما رد شود که در این حالت دلایل رد صورتجلسه طی ابلاغیه ای به شما اعلام می گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه ی جدید اقدام نمایید. 7- بعد از پذیرش مدارک،مسئول اداره ،دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می کند و مشخصات محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود.مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید . کارت شناسایی متقاضیان را اخذ می کند وآن را با مشخصات مندرج در شرکتنامه تطبیق می دهد. احراز هویت متقاضیان ،اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است ، نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت از سایر اقدامات مسئول دفتر می باشد. سپس مسئول دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاگواهی می نماید.بعد از ثبت شرکت،متصدی ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه را با قید تاریخ و نمره ثبت،امضاء و به مهر اداره ممهور نموده و به متقاضی بدهد،این سند،"سند ثبت شرکت"محسوب خواهد شد. 8- درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.با توجه به ماده 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده ی 197 قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت،باید خلاصه ی شرکت نامه و منضمات آن توسط اداره ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به هزینه خود شرکت منتشر گردد. http://companyregister.ir/ »

1-مدارک فوق فراهم کنید. 2-به سامانه اداره ثبت شرکت ها نشانی http://www.sherkat.ssaa.ir مراجعه نموده اطلاعات خواسته نظیر نوع شرکت،سرمایه اعضای تکمیل 3-با درج اطلاعات،5 نام ترتیب اولویت انتخاب نمایید. های انتخابی باید دارای شرایط ذیل باشد: الف)دارای معنا مفهوم باشد.ب)با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد.ج)سابقه نداشته باشد. 4.سپس کارشناس حقوقی یکی موافقت نمود بررسی سایر پردازد.چنانچه نقص درسامانه ابلاغ رفع ارسال نمایید ودر صورت عدم آن تاًیید کند. 5. پذیرش اینترنتی، نسخ اصلی جلسات تنظیمی ضمائم طریق باجه پست سفارشی ذکر تاًییدیه 6.با فرم صورتجلسه باشد، حالتی دیگر حتی ممکن رد این حالت دلایل طی ابلاغیه اعلام گردد نسبت صدور جدید اقدام 7- بعد مدارک،مسئول ،دستور دفتر صادر کند مشخصات محتویات دفاتر مخصوص شود.مسئول شروع پیش نویس آگهی تاسیس نماید کارت شناسایی متقاضیان اخذ وآن مندرج شرکتنامه تطبیق دهد. احراز هویت ،اخذ امضا دفتر، تصدیق تحت عنوان سند برابر نوشتن شماره اظهارنامه شرکتنامه اقدامات مسئول تشکیل پرونده داده لحاظ امضاگواهی نماید.بعد شرکت،متصدی نسخه ثانی تقاضانامه قید تاریخ نمره ثبت،امضاء مهر ممهور متقاضی بدهد،این سند،"سند شرکت"محسوب شد. 8- روزنامه رسمی جمهوری ایران.با توجه ماده نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه 197 ظرف یک ماه شرکت،باید خلاصه نامه منضمات توسط ایران جراید کثیرالانتشار مرکز هزینه خود منتشر گردد. http://companyregister.ir/

آدرس: تهران ، ورامین ، تهران

شماره تماس: ، 42143

مشاهده آگهی

کلیدواژه ها:

مدارک , فوق , فراهم , سامانه , اداره , ثبت , شرکت , ها , نشانی , http , www , sherkat , ssaa , ir , مراجعه , نموده , اطلاعات , خواسته , نظیر , نوع , سرمایه , اعضای , تکمیل , درج , نام , ترتیب , اولویت , انتخاب , نمایید , های , انتخابی , باید , دارای , شرایط , ذیل , الف , معنا , مفهوم , فرهنگ , اسلامی , مطابقت , داشته , سابقه , نداشته , کارشناس , حقوقی , یکی , موافقت , نمود , بررسی , سایر , پردازد , چنانچه , نقص , درسامانه , ابلاغ , رفع , ارسال , ودر , صورت , عدم , آن , تاًیید , کند , پذیرش , اینترنتی , نسخ , اصلی , جلسات , تنظیمی , ضمائم , طریق , باجه , پست , سفارشی , ذکر , تاًییدیه , فرم , صورتجلسه , حالتی , دیگر , حتی , ممکن , رد , این , حالت , دلایل , طی , ابلاغیه , اعلام , گردد , نسبت , صدور , جدید , اقدام , بعد , مسئول , دستور , دفتر , صادر , مشخصات , محتویات , دفاتر , مخصوص , شروع , پیش , نویس , آگهی , تاسیس , نماید , کارت , شناسایی , متقاضیان , اخذ , وآن , مندرج , شرکتنامه , nbsp , تطبیق , دهد , احراز , هویت , امضا , تصدیق , تحت , عنوان , سند , برابر , نوشتن , شماره , اظهارنامه , اقدامات , تشکیل , پرونده , داده , لحاظ , امضاگواهی , متصدی , نسخه , ثانی , تقاضانامه , قید , تاریخ , نمره , امضاء , مهر , ممهور , متقاضی , بدهد , quot , محسوب , روزنامه , رسمی , جمهوری , ایران , توجه , ماده , نظامنامه , قانون , تجارت , وزارت , عدلیه , 197 , ظرف , یک , ماه , خلاصه , نامه , منضمات , توسط , جراید , کثیرالانتشار , مرکز , هزینه , خود , منتشر , companyregister ,

این آگهی در وبسایت خود هیچ پستی ارسال نکرده است.

پرچم ایران 16 تمامي كالاها و خدمات اين وبسایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. پرچم ایران 16

درج آگهي در سايت ادسیما رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد.
با توجه به تعداد زياد آگهي در ادسیما، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد.