وبسایت مراحل ثبت شرکت و یا کانون تبلیغاتی

مراحل ثبت شرکت و یا کانون تبلیغاتی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۹/۸ | تاریخ انقضا: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | این وبسایت منقضی شده است و فاقد اعتبار است.

 مراحل ثبت شرکت و یا کانون تبلیغاتی

برای ثبت یک شرکت تبلیغاتی سهامی خاص و فعالیت در این زمینه شما نیاز به حداقل سه نفر عضو ویا به عبارتی تعداد 3 نفر شریک خواهید داشت و همچنین انتخاب دو بازرس نیز ضروری است که بازرسین نمی بایست از اعضا انتخاب شوند .همچنین حداقل سرمایه ایی که برای ثبت این شرکت تعریف شده است یک میلیون ریال می باشدکه طبق روال ثبت شرکت های اینترنتی 35% درصد آن نزد بانک سپرده می شود. البته توجه داشته باشید که حوزه تبلیغات در مواردی نیاز به دریافت مجوز از مرجع ذی ربط دارد که در رابطه با کانون های تبلیغاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد که شرایط و مراحل دریافت این مجوز طبق سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح توضیح داده شده است : ارایه تقاضا نامه * به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل سکونت با امضای صاحب امتیاز و معرفی مدیر مسوول عکس 4*3 چهار قطعه (مدیر مسوول و صاحب امتیاز) تصویر مدرک تحصیلی و ارایه آن (مدیر مسوول و صاحب امتیاز) تصویر شناسنامه از تمامی صفحات و ارایه اصل آن (مدیر مسوول و صاحب امتیاز) تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم و ارایه اصل آن (مدیر مسوول و صاحب امتیاز) گواهی عدم سو پیشینه موثر کیفری با معرفی اداره کل (مدیر مسوول و صاحب امتیاز) تاییدیه اماکن نیروی انتظامی با معرفی اداره کل نکات اساسی الف - اشخاص حقیقی و مدیر عامل در مورد (اشخاص حقوقی) باید فاقد پیشیته موثرکیفری باشند و مشهور به فساد اخلاقی نباشند. ب - مدیر مسول باید دارای شرایط زیر باشد: تابعیت ایران اهلیت قانونی نداشتن سو شهرت و سابقه موثر کیفری دارا بودن دیپلم کامل متوسطه و داشتن حداقل پنچ سال سابقه کار موثر **در ارتباط با تایید کمیته سازمان های تبلیغات با تایید کمیته سازمانهای تبلیغات یا مدرک تحصیلی معادل دانشنامه لیسانس در رشته های بازرگانی (مدیریت بازرگانی و اقتصاد بازرگانی )،روابط عمومی ، بازاریابی و تبلیغات یا علوم اجتماعی (با کلیه گرایش ها) عدم اشتغال در وزارتخانه ها یاموسسات یا شرکت های دولتی و یا شهرداری ها * تنظیم تقاضانامه توسط آن دسته از متقاضیانی که شخصیت حقوقی دارند باید توسط مدیر عامل موسسه یا شرکت انجام پذیرد. **سابقه موثر یک فرد عبارت است ایفای نقش سازنده در طراحی و اجرای برنامه های تبلیغاتی است که در صورت حذف ایفا کننده آن نقش یا عنصر، برنامه عقیم مانده یا دچار آسیب کلی می شود. *** منظور از عدم اشتغال ، شاغل نبودن فرد متقاضی مدیر مسولی در سازمان های مورد اشاره به صورت رسمی، پیمانی، یا قراردادی یا شیوه های دیگری که مشمول قانون استخدام کشوری یا قانون کار می باشد. در صورت احراز شرایط فوق موضوع درخواست کمیته تبلیغات استان بررسی و پس از طی مراحل قانونی مجوز تاسیس کانون صادر می گردد. کلیه متقاضیان در صورتی که از عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یا کمیته تبلیغات استان شاکی باشند می توانند شکایت خود را به اداره کل تبلیغات معاونت امور تبلیغات معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارایه کنند. اداره کانون های آگهی تبلیغات بازرگانی اداره کل تبلیغات مدارک ثبت شرکت تبلیغاتی : 1- عکس 4*3 چهار قطعه (مدیر مسوول و صاحب امتیاز) 2- تصویر مدرک تحصیلی و ارایه آن (مدیر مسوول و صاحب امتیاز) 3- تصویر شناسنامه از تمامی صفحات و ارایه اصل آن (مدیر مسوول و صاحب امتیاز) 4- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم و ارایه اصل آن (مدیر مسوول و صاحب امتیاز) 5- گواهی عدم سو پیشینه موثر کیفری با معرفی اداره کل (مدیر مسوول و صاحب امتیاز) 6- تاییدیه اماکن نیروی انتظامی با معرفی اداره کل پس از مطالعه موارد فوق در صورتی که مایل به ثبت شرکت تبلیغاتی می باشید با مشاورین ما در کیا ثبت تماس حاصل نمایید تا در انجام تمامی این مراحل در کنار شما باشیم . http://kiasabt.com/ »

ثبت یک شرکت تبلیغاتی سهامی خاص فعالیت این زمینه نیاز حداقل سه نفر عضو ویا عبارتی تعداد شریک داشت همچنین انتخاب دو بازرس نیز ضروری بازرسین نمی بایست اعضا شوند .همچنین سرمایه ایی تعریف میلیون ریال باشدکه طبق روال های اینترنتی 35% درصد آن نزد بانک سپرده شود. البته توجه داشته باشید حوزه تبلیغات مواردی دریافت مجوز مرجع ذی ربط رابطه کانون اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی شرایط مراحل سایت شرح توضیح داده ارایه تقاضا نامه استان محل سکونت امضای صاحب امتیاز معرفی مدیر مسوول عکس 4*3 چهار قطعه (مدیر امتیاز) تصویر مدرک تحصیلی شناسنامه تمامی صفحات اصل کارت پایان خدمت معافیت دایم گواهی عدم سو پیشینه موثر کیفری تاییدیه اماکن نیروی انتظامی نکات اساسی الف اشخاص حقیقی عامل مورد (اشخاص حقوقی) باید فاقد پیشیته موثرکیفری باشند مشهور فساد اخلاقی نباشند. مسول دارای زیر باشد: تابعیت ایران اهلیت قانونی نداشتن شهرت سابقه دارا بودن دیپلم کامل متوسطه داشتن پنچ سال کار **در ارتباط تایید کمیته سازمان سازمانهای معادل دانشنامه لیسانس رشته بازرگانی (مدیریت اقتصاد )،روابط عمومی بازاریابی علوم اجتماعی (با کلیه گرایش ها) اشتغال وزارتخانه ها یاموسسات دولتی شهرداری تنظیم تقاضانامه توسط دسته متقاضیانی شخصیت حقوقی موسسه انجام پذیرد. **سابقه فرد عبارت ایفای نقش سازنده طراحی اجرای برنامه صورت حذف ایفا عنصر، عقیم مانده دچار آسیب کلی *** منظور شاغل نبودن متقاضی مسولی اشاره رسمی، پیمانی، قراردادی شیوه دیگری مشمول قانون استخدام کشوری باشد. احراز فوق موضوع درخواست بررسی طی تاسیس صادر گردد. متقاضیان صورتی عملکرد شاکی توانند شکایت خود معاونت امور مطبوعاتی وزارت کنند. آگهی مدارک 1- 2- 3- 4- 5- 6- مطالعه موارد مایل مشاورین ما کیا حاصل نمایید کنار باشیم http://kiasabt.com/

آدرس: تهران ، کوهسار ، تهران

شماره تماس: ، 88888273

مشاهده آگهی

کلیدواژه ها:

ثبت , یک , شرکت , تبلیغاتی , سهامی , خاص , فعالیت , این , زمینه , نیاز , حداقل , سه , نفر , عضو , ویا , عبارتی , تعداد , شریک , داشت , همچنین , انتخاب , دو , بازرس , نیز , ضروری , بازرسین , نمی , بایست , اعضا , شوند , سرمایه , ایی , تعریف , میلیون , ریال , باشدکه , طبق , روال , های , اینترنتی , 35 , درصد , آن , نزد , بانک , سپرده , البته , توجه , داشته , باشید , حوزه , تبلیغات , مواردی , دریافت , مجوز , مرجع , ذی , ربط , رابطه , کانون , اداره , کل , فرهنگ , ارشاد , اسلامی , شرایط , مراحل , سایت , شرح , توضیح , داده , ارایه , تقاضا , نامه , استان , محل , سکونت , امضای , صاحب , امتیاز , معرفی , مدیر , مسوول , عکس , چهار , قطعه , تصویر , مدرک , تحصیلی , شناسنامه , تمامی , صفحات , اصل , کارت , پایان , خدمت , معافیت , دایم , گواهی , عدم , سو , پیشینه , موثر , کیفری , تاییدیه , اماکن , نیروی , انتظامی , نکات , اساسی , الف , اشخاص , حقیقی , عامل , مورد , حقوقی , باید , فاقد , پیشیته , موثرکیفری , باشند , مشهور , فساد , اخلاقی , نباشند , مسول , دارای , زیر , تابعیت , ایران , اهلیت , قانونی , نداشتن , شهرت , سابقه , دارا , بودن , دیپلم , کامل , متوسطه , داشتن , پنچ , سال , کار , ارتباط , تایید , کمیته , سازمان , سازمانهای , معادل , دانشنامه , لیسانس , رشته , بازرگانی , مدیریت , اقتصاد , روابط , عمومی , بازاریابی , علوم , اجتماعی , کلیه , گرایش , ها , اشتغال , وزارتخانه , یاموسسات , دولتی , شهرداری , تنظیم , تقاضانامه , توسط , دسته , متقاضیانی , شخصیت , موسسه , انجام , پذیرد , فرد , عبارت , ایفای , نقش , سازنده , طراحی , اجرای , برنامه , صورت , حذف , ایفا , عنصر , عقیم , مانده , دچار , آسیب , کلی , منظور , شاغل , نبودن , متقاضی , مسولی , اشاره , رسمی , پیمانی , قراردادی , شیوه , دیگری , مشمول , قانون , استخدام , کشوری , احراز , فوق , موضوع , درخواست , بررسی , طی , تاسیس , صادر , گردد , متقاضیان , صورتی , عملکرد , شاکی , توانند , شکایت , خود , معاونت , امور , مطبوعاتی , وزارت , آگهی , مدارک , مطالعه , موارد , مایل , مشاورین , ما , کیا , حاصل , نمایید , کنار , باشیم , http , kiasabt , com ,

این آگهی در وبسایت خود هیچ پستی ارسال نکرده است.

پرچم ایران 16 تمامي كالاها و خدمات اين وبسایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. پرچم ایران 16

درج آگهي در سايت ادسیما رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد.
با توجه به تعداد زياد آگهي در ادسیما، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد.